Συνεργάτες του Προγράμματος

To SYNERGY προωθείται από μια κοινοπραξία έργου επτά οργανισμών από όλη την Ευρώπη, και συγκεκριμένα από Ιρλανδία, Ιταλία, Ρουμανία, Κύπρος, Ελλάδα, Γερμανία και Φινλανδία. Υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του προγράμματος SYNERGY, η ομάδα του έργου εργάζεται σε απευθείας σύνδεση με τους ιδιοκτήτες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του τομέα της ΕΕΚ σε τοπικό επίπεδο για να διαμορφώσει, επιρρεάσει και κατευθύνει τις εργασίες ανάπτυξης του έργου. Οι εταίροι του έργου είναι πολύ έμπειροι όσον αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα, την ηλεκτρονική μάθηση, την παροχή παιδαγωγικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, ΜΚΟ, φορείς παροχής ΕΕΚ, φορείς υποστήριξης των επιχειρήσεων, ερευνητικά ινστιτούτα και έμπειρους τεχνικούς

Meath Partnership
 www.meathpartnership.ie IE
A.RE.S. scarl
 www.ares.cb.it IT
ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI ARGES
 www.aoaarges.ro RO
CARDET
 www.cardet.org CY
UNIVERSITY OF PELOPONNESE
www.uop.gr GR
UNIVERSITAET PADERBORN
www.uni-paderborn.de DE
Innoventum Oy
 www.innoventum.fi FI